Økonomi

Reglene er slik at et prosjekt årlig kan gi 5 mill.kr. i skattefritt tilskudd, noe som tilsvarer 6,6 mill.kr. etter skatt på 24%. Over 3 år balanserer dette således kostnader på vel 20 mill. kr.

Skattefunn forutsetter dog at bedriften har relle kostnader langt utover det man får tilbake. For en god skattefunnsøknad og justert for skatteeffekter, får en bedrift tilbake en stor andel av prosjektets merkostnader:

  • 26% av faktura/eksterne kostnader
  • inntil 47% av lønnskostnader
  • 20-50% av visse anleggskostnader

slik at alle store/mellomstore bedrifter bør se potensialet i dette.

Best Management arbeider både med økonomi, teknologi og ledelse, og kan viser hvordan tilskuddet med gjeldende regelverk kan gjøres ennå bedre.

Utbetaling av tilskudd

Skattefunn er et økonomisk tilskudd som utbetales kontant i forbindelse med skatteoppgjøret oktober året etter. Dette blir naturligvis fraktrukket evt. skyldig skatt. Også bedrifter med underskudd vil dermed få tilskuddet.

Suksessfaktorer

For å lykkes med så mye, kreves god innsikt i bedriftens forretningsprosesser, bransjens nivå, samt offentlige forskrifter og regler. Det er et must, nær sagt uten unntak, at toppleder er engasjert for å sikre engasjement hos bedriftens nøkkelpersonell.

Engasjementet er viktig for at medarbeiderene skal føle stolthet ved at prosjektet støttes av Forskningsrådet og Innovasjon Norge, samt sikre god kommunikasjon mellom alle partene.

Dette igjen sikrer at bedriftens kompetanse sammen med Best Managements kompetanse, kan gi optimalt resultat. Vi har jobbet i en årrekke med effektiviserings-prosesser i store/mellomstore virksomheter, har denne erfaringen har gjort at vi kan bistå med viktig drahjelp og verdifulle innspill i gjennomføringen av skattefunn-prosjektene.