Skattefunn er en ordning for norske bedrifter som vil utvikle og forbedre seg. Dette omfatter nær sagt alle områder, og vi har således kunder i ulike bransjer som produksjon- og prosessindustri, logistikk/distribusjon, IT og annen tjenesteytelse.

Vårt mål er at hver kunde skal oppnå så nært som mulig, det maksimale tilskuddet av 5 mill.kr. skattefritt hvert år fremover. Over et prosjekts 3-årige varighet, kan dette tilsvare en kostnadsreduksjon på 20 mill.kr.

Best Managements styrke er å finne mulighetene i en bedrift samt sikre at dette kan gi maksimal uttelling. Vi forenkler arbeidet for bedriften, samt følger opp og tar medansvar for at alle oppgaver blir utført korrekt og med det vidsyn og den regelforståelse som kreves. Dette inkluderer tolkning av «gråsoner» samt forslag til struktur.

For enkelte kunder gjør vi oppgaver som prosjektplanlegging, søknad, gjennomgang med bedriftens medarbeidere, opplegg for timeføring i prosjektet, innsamling nødvendig underlag, beregning av kostnader fra regnskapet, samt beregning av endelig tilskudd.

Som en av de få, kan vi også bistå med faglige avklaringer med kundens revisor dere dette er ønskelig.